Ryfylkingane mobiliserer til kamp for det dei oppfattar er ei rasering av hurtigbåttilbodet i regionen. Nå varslar samferdselsministeren at eit forslag til ny kostnadsnøkkel er på veg.
Ryfylkingane mobiliserer til kamp for det dei oppfattar er ei rasering av hurtigbåttilbodet i regionen. Nå varslar samferdselsministeren at eit forslag til ny kostnadsnøkkel er på veg. FOTO: Frank Waal/arkiv.

Fylkesordføraren ønsker godt hurtigbåttilbod til Sauda