Parkeringsplassen ved metodisten med mer

Tar igjen pennen fatt for å få svar på spørsmål jeg har angående diverse prosjekt i kommunal regi. Sende dette brevet direkte til kommunen, så rette vedkommende kan få svare.

Først til den nye parkeringsplassen. Her ble det jobbet i måneder for å klargjøre for asfaltering. Når det er gjort, blir det gravd opp igjen for å legge ned kummer og rør. Så blir det igjen gjort klar for asfaltering. Men denne gang må asfaltfirmaet legge på et ekstra lag med bæremasse før asfaltering. Kan rette vedkommende i kommunen gi en grundig forklaring på dette arbeidet, med kostnadsoverslag og bevilgningsvedtak? Dersom det er penger til overs, burde det vært kantstein mot Ryfylke Elektro og gata, samt en penere overgang mot gata.

Så lurer jeg på hva som er tanken bak å bygge ny bro over til Tangen? Hva er totalprisen på dette prosjektet? Vi har allerede seks bruer over Nordelva. Den nærmeste ligger et par hundre meter ovenfor den nye. I tillegg må en nærmest være orienteringsløper for å finne den fra bysida. I denne forbindelse burde skiltene ved Svandalsfossen og innenfor Lona vært byttet ut med et kart over sentrum og tekst, i stedet for bare velkommen til Sauda. Disse tavlene tror jeg er lovlig oppsatt, i motsetning til det enorme skiltet på Djuvikbygget. Merkelig at kommunen kan trosse et avslag fra Statens vegvesen og gjøre seg skyldig i en ulovlig handling.

Så har jeg et tips til arbeid kommunen burde fullført, nemlig bakken fra Solbrekk kapell og ned til gamlebrua. Fantastisk å få rekkverk på steintrappa der oppe, men det måtte en soknerådsformann med svoger til for å få det gjort.

Så et hjertesukk som jeg har nevnt tidligere. Legg ned saudatunnelprosjektet! Slutt å bruke mer tid og penger på dette! Ingen av fylkespolitikerne støtter dette, det sier jo litt. Med litt utbedringer enkelte plasser har vi en glimrende veg ut av bygda. Andre plasser i landet har de kjempa i 20 år for i det hele tatt å få asfaltdekke på veien sin.