Rogaland fylkeskommune overtok ved årsskiftet ansvaret for drift og vedlikehald av fylkesvegane. I løpet av sommaren får vegstrekningane merka med raudt ny asfalt. Grønt viser kommunal asfaltlegging.
Rogaland fylkeskommune overtok ved årsskiftet ansvaret for drift og vedlikehald av fylkesvegane. I løpet av sommaren får vegstrekningane merka med raudt ny asfalt. Grønt viser kommunal asfaltlegging. FOTO: Figur: Statens vegvesen/Knut Atle M. Seim.

Sauda får nær èi mil med ny asfalt i sommar