Dagleglivet i Åbøbyen på 1950- og 60-talet er ramma for Vesla Guggedal si framsyning «Voi voi, Åbøbyen», som er utsett til juni 2021. Der får ein òg sjå filmklipp som viser korleis det var å vera barn i Åbøbyen, spelt inn hausten 2019.
Dagleglivet i Åbøbyen på 1950- og 60-talet er ramma for Vesla Guggedal si framsyning «Voi voi, Åbøbyen», som er utsett til juni 2021. Der får ein òg sjå filmklipp som viser korleis det var å vera barn i Åbøbyen, spelt inn hausten 2019. FOTO: Knut Atle M. Seim.

Åbøbyen-musikal utsett til neste sommar