Den lokale kraftprodusenten Saudefaldene, her ved direktør Svein Ilstad, kunne bokføre nye 35 millionar kroner i årsresultat i 2019.
Den lokale kraftprodusenten Saudefaldene, her ved direktør Svein Ilstad, kunne bokføre nye 35 millionar kroner i årsresultat i 2019. FOTO: Frank Waal.

Saudefaldene produserte mindre enn normalt