Hvorfor tenker ikke kommunen nytt?

Sauda kommune arbeider med endringer innen helse og omsorgssektoren, og kommunen vurderer å bruke eksisterende bygningsmasse.

Vi mener kommunen nå må tenke nytt. Forslag om å bygge i høyden på Åbøtunet eller i bredden, er lite gjennomtenkt. Å bygge på gammelt kan vise seg å bli både kostbart og lite funksjonelt. Området som er igjen bør brukes som en verdifull hage med opplevelser for de som bor på institusjonen.  Flere av de på Åbøtunet, har også behov for gode opplevelser i friluft. Syke, eldre og andre grupper kan også i framtiden få behov for mer avlastning.

Sauda Pensjonistforening ønsker at kommunen nå vurderer området på nedsiden av Brekkeveien til det “nye” prosjektet. der Ivar Johannes Handeland hadde planer for leiligheter. Dersom institusjonen her  bygges i to etasjer, kan det bli muligheter til  adkomst både fra Brekkeveien og fra Kongsveien. Dessuten ligger det i nærheten av Åbøtunet sør.

Personer med pleiebehov skal ikke bare oppbevares, men de fortjener en opplevelse av omsorg og verdighet i siste del av livet. Vi mener at kommunen må ta utgangspunkt i hvem brukerne av tilbudet er, og hvilke behov disse har.

Dette er våre ønsker.