Flaumsikringsarbeidet i Nordelva gjennom Sauda sentrum pågår for fullt. Her blir elvekanten forsterka.
Flaumsikringsarbeidet i Nordelva gjennom Sauda sentrum pågår for fullt. Her blir elvekanten forsterka. FOTO: Frank Waal.

Flaumsikringa snart ferdig