Kløver Hotel leverer på nytt sunne regnskapstal. Hotelleigar Jan Nordbø har også så langt klart å navigere hotellet gjennom eit utfordrande koronaår som har ramma reiselivsbransjen hardt.
Kløver Hotel leverer på nytt sunne regnskapstal. Hotelleigar Jan Nordbø har også så langt klart å navigere hotellet gjennom eit utfordrande koronaår som har ramma reiselivsbransjen hardt. FOTO: Frank Waal/arkiv.

Nytt godt Kløver-år