Ros til eldreomsorgen i Sauda

– Jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken fra pensjonistforeningens leder.

Jeg ønsker på ingen måte å blande meg inn i lokalpolitikken etter som jeg synes våre politikere har gjort en solid jobb de siste fem årene. Jeg har imidlertid reagert på ytringen til Pensjonistforeningens leder, Ragnhild Ness, i avisa 9. oktober. Min gode nabos omtale av rådmann, politikere og eldreomsorg er svært negativ, ja på grensa til sutring og svartmaling.

Både blant de utskjelte «byråkratene» og «fotfolket» har jeg kun møtt trivelige ansatte som med velvilje og fleksible løsninger har prøvd å hjelpe oss i en vanskelig situasjon

Jeg har som pårørende i tre omganger hatt mye kontakt med eldreomsorgen de siste seks-sju årene, og jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken fra pensjonistforeningens leder. Både blant de utskjelte «byråkratene» og «fotfolket» har jeg kun møtt trivelige ansatte som med velvilje og fleksible løsninger har prøvd å hjelpe oss i en vanskelig situasjon. Installering av alarm, middagslevering hjem, daghjemsplass og hjemmebesøk er så å si blitt ordnet på dagen, og plass på DMS eller Åbøtunet har blitt ledig innen akseptabel ventetid. Dessuten er tjenestene billige i 2020-kroner.

Rangeringslista for kommunale tjenester viser jo også at Sauda scorer veldig høyt innen helse og omsorg. Jeg synes selvsagt det er en god idè å se klart og tenke nytt, men da er det en forutsetning at brillene er positive og fordomsfri.

Angående ytringens «spark» mot turisme og hyttebygging: Høstferieuker og flotte høstdager har gledet meg med antydning til kø i matbutikkene og horder av «utenbygds» i gatene og i fjellheimen. Det hele toppet seg søndag da jeg for første gang opplevde noe så gledelig som trafikk-kaos på strekningen fra Nip til Storemyr. De aller fleste avkjørslene innover flaten var nemlig allerede fulle av parkerte biler, og da blir det ganske kronglete når 2-3 biler i hver sin retning møtes. Blide og høflige sjåfører løste floken uten stress og tuting, tilsynelatende allerede påvirket av frisk fjell-luft og bedre folkehelse. Vi er på rett vei!