Smittesporingsteamet i Sauda gjennomførte øving i oktober. Nå er det alvor, med stadig fleire smittelinjer som må følgast opp.
Smittesporingsteamet i Sauda gjennomførte øving i oktober. Nå er det alvor, med stadig fleire smittelinjer som må følgast opp. FOTO: Ingvil Bakka.

Smittetrykket i Sauda aukar

Dei siste ti dagane har 40 saudabuar blitt sett i karantene, og nye smittesporingssaker dukkar opp hyppigare og hyppigare.

Ryfylke melde fredag om ein smittesporingssituasjon i Sauda. Fem smittelinjer er følgt opp, og det er nå klart at ingen saudabuar har fått positivt resultat på prøvane. 40 personar har vore sett i karantene, men ingen har testa positivt. Likevel beskriv kommuneoverlege Knut A. Omdal situasjonen i Sauda som alvorleg.

– Smittetrykket i Sauda er aukande. Bølge nummer to har nådd heile Europa, og i Norge er smitten aukande. Slik situasjonen er nå, har vi kontroll på dei smittelinjene som er testa, men vi ventar nye tilfelle, seier han.

Omdal opplyser at det seinast i går, måndag, blei starta ei ny smittesporing i Sauda.

– Det var fem smittelinjer som blei følgt opp helga som var, og nå er det ei ny. Vi ventar at det vil bli fleire i tida framover. Situasjonen i Norge har vore alvorleg ei tid nå, men Sauda har vore som ein oase utan smitte. Nå aukar trykket her også, seier han.

– Alle må bidra

Sjølv om det ikkje er påvist innanlandssmitte i Sauda, oppfordrar Omdal saudabuane til å vise forsiktigheit dei komande dagane og vekene.

– Det er ikkje grunn til å vere urolige, men tida er nå inne for at alle gjer det dei kan for å bidra. Følg dei anvisningane og råda som kommunen gir. Det er spesielt viktig i dei vekene som nå kjem, seier han.

På spørsmål om det kan vere smitte i Sauda nå, minner Omdal om at alt fem dagar før symptoma kjem, kan ein person med Covid-19 vere smitteberande.

– Smitten stig overalt, og for to veker sidan hadde vi ikkje noko smittetrykk her. Nå har vi utvida smittesporingsgruppa, og følger opp dei linjene som kjem fortløpande. Det er ikkje usannsynleg at vi vil få smittetilfelle her, seier han.

Fest fellesnemnar

Alle smittesporingsakane som er blitt følgte i Sauda dei seinaste dagane, har sitt utspring i turar til andre stader i Norge. Med unntak av eitt tidlegare omtalt tilfelle, har ingen av dei nye sakene utspring hos utanlandske gjestearbeidarar.

– Vi ber saudabuar tenke seg veldig godt om før dei reiser til raude område nå, seier kommuneoverlegen.

Han legg til at sosiale lag har vore ein fellesnemnar for dei smittesakene som har kome inn.

– Fest er heilt klart ein fellesnemnar. I eitt av tilfella vi har arbeidd med, var det omlag ti festdeltakare, der halvparten i etterkant har fått påvist smitte, avsluttar han.

Smittesituasjonen per 9. november:

  • 40 saudabuar i karantene
  • 5 smittelinjer sjekka
  • Ny smittelinje måndag
  • Fest er fellesnemning
  • Innanlandssmitten aukar