Kommunale prosjekter med stadige budsjettoverskridelser

Vi må sikre at fellesskapets midler blir forvaltet på best mulig måte.

Det er hyggelig å se at det er så mye som skjer rundt om i byen vår, og at det stadig er nye

prosjekter som presenteres og gjennomføres. Men samtidig som prosjektene blir påbegynt

eller ferdigstilt dukker det opp saker i Ryfylke der budsjettene ryker, og dette skjer gjentatte

ganger.

Einar Tveit har gjennom flere leserinnlegg stilt betimelige spørsmål rettet mot

rådmann og administrasjonen, men uten å få noen svar.

Vi har alle lest om de varsla kuttene i budsjettet for 2021 og hva dette kan bety for tjeneste i

kommunen vår. Når man legger sammen alle budsjettoverskridelsene kommunen har hatt

de siste årene får man et betydelig beløp. Parkeringsplassen ved Metodisten,

reklameskiltene på djuvikbygget, brua over tangen, renoveringen av Folkets Hus og

renseanlegget på tangen er bare noen eksempler. Kommunestyret er nødt til å sikre at slike

eksempler ikke dukker opp i tiden fremover. Vi må ha en bedre forvaltning, planlegging og

gjennomføring av prosjekter i kommunen.

Sauda Arbeiderparti vil følge denne saken opp videre i formannskapet og kommunestyret.

Vi må sikre at fellesskapets midler blir forvaltet på best mulig måte. Vi reiser derfor

spørsmålet til ordføreren: Hvordan kan vi best sikre at vi unngår overskridelser i framtidige

prosjekter, og hvordan bør kommunen respondere på spørsmål som blir reist i media.