Ikke ta båten vår!

LO i Nord-Rogaland ser med stor uro på Kolumbus sitt forslag om å rasere
hurtigbåttilbudet til folk og næringsliv i indre Ryfylke. Vi kan ikke tillate at en så stor og viktig del av vår region blir redusert til å være en utilgjengelig utpost med
rasutsatte veger og lite kollektivtransport.

Det går knapt en eneste uke uten at vi leser og hører om «distriktsopprør» rundt om
i landet. Staten har forlatt distriktene hører vi, og regjeringens politikk er en god
tilrettelegger for stadig nye grupper med forbanna arbeidsfolk. Ryfylke er ikke et
unntak, og nå må vi stå sammen mot regjeringas distriktskutt.

Ryfylke tar ikke mot støtte og hjelp fra Kolumbus og fylkeskommunen. Ryfylke
skaper enorme verdier, og gir til både fylket og stat i svært stor skala. Utenom dette
med industri og verdiskaping er det også mange andre viktige argumenter. Et felles
arbeidsmarked, attraktive og tilgjengelige kommuner og skoler, klimautslipp, og
turisme med naturopplevelser er bare noen.

Vi må understreke at våre videregående skoler er helt avgjørende for å sikre en god
rekruttering av studenter til arbeidsmarkedet i Ryfylke. Fremtiden til vår region er
helt avhengig av at dette blir videreført, og ikke svekket.
Vår region har utfordringer knyttet til stadige ras i Suldal og stengt veg gjennom
Svandalsfossen inn til Sauda. Ved vår- og høst flom er hurtigbåten Sauda sin
eneste transport mulighet, så lenge Røldalsfjellet er vinterstengt.
For oss er det viktig å få frem at Rogaland er stort, og at Ryfylke alltid støtter opp
om våre venner i byene. Vi forventer også støtte fra byene og fylkeskommunen.
Forhåpentligvis får vi på plass et nytt og distriktsvennlig stortingsflertall neste år.

Frem til da må vi støtte hverandre. Ikke ta båten vår!