Tilsette i helsevesenet fortel om travle arbeidskvardagar der dei alt i dag må gjera uverdige val grunna tidspress. Det hender dei må be pasientar tissa i bleia. Nå blir det lagt opp til at helsevesenet må kutta godt over ti millionar neste år. – Kva skal vekk? Kven skal me ikkje hjelpa? spør Heidi Espevik, Liv Rike Birkeland og Bente Handeland.
Tilsette i helsevesenet fortel om travle arbeidskvardagar der dei alt i dag må gjera uverdige val grunna tidspress. Det hender dei må be pasientar tissa i bleia. Nå blir det lagt opp til at helsevesenet må kutta godt over ti millionar neste år. – Kva skal vekk? Kven skal me ikkje hjelpa? spør Heidi Espevik, Liv Rike Birkeland og Bente Handeland. FOTO: Ingvil Bakka.

Kommunebudsjett-forslaget:

– Blir tvinga til å ta uverdige val