Hurtigbåten til Sauda – 1

Etter hvert har tilbudene i Sauda-ruten blitt dårligere og dårligere med skifte fra båt til buss på hele 71,4 prosent av reisetidene mellom mandag og fredag.

Høsten 2019 hadde jeg en serie med innlegg i Ryfylke om hurtigbåten til Sauda. Jeg pekte den gang på hvilke muligheter de reisende hadde for å komme seg til og fra Sauda. Etter responsen jeg fikk, kom mine opplysninger som store overraskelser for mange. Kan årsaken til dette være elendig informasjon fra Kolumbus og en ruteoversikt som svært få forstår?

Jeg påpekte også «galskapen» med parallelle båtanløp i Ryfylke-bassenget og at dette var med på å flytte Sauda tidsmessig lenger og lenger vekk fra Rogalands hovedstad.

Da Rogaland fylke første gang la båtrutene i Ryfylke ut på anbud, satt jeg i styret for et rederi som vurderte å gi inn anbud på rutene. Sauda-ruten var den gang desidert størst, men vi så allerede da «galskapen» i ruteopplegget. Det var heller ingen mulighet for kreative løsninger som ville gjort båtrutene mer lønnsomme for oppdragsgiver og bedre for de reisende.

Etter hvert har tilbudene i Sauda-ruten blitt dårligere og dårligere med skifte fra båt til buss på hele 71,4 prosent av reisetidene mellom mandag og fredag. Reisetiden har også blitt betydelig forlenget gjennom de siste årene på grunn av flere anløpssteder, og avgangstidene fra Stavanger og Sauda er mer tilpasset anløpsstedene i ytre Ryfylke enn indre Ryfylke. I 1961 tok det 1 time og 35 minutter å reise fra Sauda til Stavanger.

Det er en kjent sak at «tilbud skaper aktivitet»!

Dagens rutemønster betyr færre reisende og derfor redusert trafikkgrunnlag fra alle anløps-stedene i indre Ryfylke. Ifølge statistikken mellom 2014-2020 har påstigningstallet på disse anløpsstedene til sammen blitt redusert med over 10 000 passasjerer. Siden båtene som regel kommer fullastet til Stavanger, betyr det at langtidspassasjerer fra indre Ryfylke er erstattet av korttidsreisende passasjerer fra ytre Ryfylke. Dette betyr dårligere inntjening fordi korttidsreisende betaler mye mindre enn langtidsreisende og husk: Det er når båtene

skal opp i fart, det brukes mest drivstoff. Når Sauda-båten anløper steder i ytre Ryfylke med

få minutters mellomrom for å sette av eller ta ombord en håndfull passasjerer, øker drivstoffet proporsjonalt.

Jeg skal i de kommende ytringene vise dere «galskapen» med de mange båtanløpene i ytre Ryfylke, «galskapen» med et stadig svulmende Kolumbus og rederiet Norled som bare trenger å «sitte stille i båten».

Hold dere fast, for dere kommer helt sikkert til å få mange sjokk!