For Sauda er resultatet det viktigste

Tydelig skuffelse i Arbeiderpartiet for at Fremskrittspartiet har lykkes i å bevare trafikkstasjonen i Sauda uten Arbeiderpartiet. Tror Øystein Langholm Hansen at Arbeiderpartiet har noe spesielt eierskap til denne saken?

Fremskrittspartiet fremmet et representantforslag om å stoppe nedleggelsen av næringslivsviktige trafikkstasjoner. Dessverre valgte presidentskapet å ikke behandle forslaget, da det lignet for mye på tidligere behandlet sak. Sauda trafikkstasjon var blant de som Fremskrittspartiet ønskte å bevare. Dette forslaget vet selvfølgelig Hansen om, men velger å glemme det i sin tårevåte historie.

Så fremmer Ap et forslag som kun tar for seg en trafikkstasjon på Mysen i Østfold, og i denne behandlingen har vi forhandlet med regjeringen, fremmet vårt opprinnelige forslag og funnet en god løsning med regjeringen. For FrP vil det alltid være resultatet som vil være av betydning, ikke spillet som Langholm Hansen i sitt innlegg tydelig viser er det viktigste for Arbeiderpartiet.

Klarer ikke med min beste vilje å se hva Rogaland Ap eller Øystein Hansen har bidratt med her.

At det samtidig kommer beskyldninger at Statens vegvesen gjør sine nedleggelser etter ordre fra tidligere statsråd fra FrP er med respekt å melde bare tull.

Alle offentlige virksomheter har fått krav til effektivisering, og Statens vegvesen meldte inn reduksjon av trafikkstasjoner som sitt bidrag. Dette ble avvist da det ikke svarte til oppdraget. Effektiviseringen skulle ikke gå utover tilbudet virksomheten leverer.

Det er ingenting som hindrer Ap å arbeide for flertall og gjennomslag for egen politikk, men i denne saken, som i mange andre saker fra Arbeiderpartiet, så er det mye skrik og lite av både ull og resultater.