Størsteparten av grunnskulelærarane i Sauda har alt den formell kompetansen som krevst frå 2025. Kommunalsjef oppvekst og kultur, Jakob Svandal, håpar å nå dei nye kompetansekrava for alle innan fristen.
Størsteparten av grunnskulelærarane i Sauda har alt den formell kompetansen som krevst frå 2025. Kommunalsjef oppvekst og kultur, Jakob Svandal, håpar å nå dei nye kompetansekrava for alle innan fristen. FOTO: Ingvil Bakka/arkiv.

Fire år på å nå regjeringa sine krav