Dagsturhytte for alle?

All ros til Øyvind Grassdal for hans innlegg om Dagsturhytta som Sauda kommune er invitert med i. Jeg ble likevel overrasket og trist av å lese at et krav om universell adkomst skulle være et problem.

Kravet om universell utforming ligger i lovverket hva gjelder offentlige bygg og anlegg, så det undrer meg dersom kommunestyret setter seg over loven. Jeg antar at det stilles krav om universell utforming av selve hytta og da bør veien dit også tilrettelegges?

Formålet med en slik hytte skal jo være å øke muligheten for at folk flest skal oppleve nærhet til natur og inspirere barna til å like og bruke naturen og at den da må være i nærmiljøet?  Det vil de små føttene til de minste også sette pris på.

Folk uten helseproblemer og som er mobile, har gode muligheter til å bruke den flotte naturen vi har i Sauda, men det er ikke  alle forunt , spesielt ikke de som er avhengig av rullestol eller rullator. Derfor er en slik hytte i nærmiljøet en god ting. Eldre som har utfordringer med helsa og demente kan også nyte godt av dette og mimre om gamle dager da de selv gikk turer i skog og hei.