Det er blitt populært med fellesskiturar i Saudafjella. Også folk utanfor Sauda melder seg på turane. I vinter har det vore med folk frå minst ti ulike kommunar i Rogaland.
Det er blitt populært med fellesskiturar i Saudafjella. Også folk utanfor Sauda melder seg på turane. I vinter har det vore med folk frå minst ti ulike kommunar i Rogaland. FOTO: Skjermbilde frå Facebook-sida til Saudaguiden.

Populære fellesturarrangement:

Blandar deltakarar frå fleire ulike kommunar