Ivar Tangeraas (til venstre) og Sverre Gustav Birkeland meiner den attraktive industritomta, like ved fylkesvegen, ikkje bør selgast til eit helikopterfirma.
– Unødvendig å blanda helikoptertrafikk inn i eit industri- og landbruksområde, seier dei.
Ivar Tangeraas (til venstre) og Sverre Gustav Birkeland meiner den attraktive industritomta, like ved fylkesvegen, ikkje bør selgast til eit helikopterfirma. – Unødvendig å blanda helikoptertrafikk inn i eit industri- og landbruksområde, seier dei. FOTO: Ingvil Bakka.

– Feil bruk av godt og viktig næringsareal