Både helsefagarbeidar Malin Seljestad og hjelpepleiar Odd Atle Saltvik opplevde biverknader etter AstraZeneca-vaksinen, men desse gjekk fort over.
Både helsefagarbeidar Malin Seljestad og hjelpepleiar Odd Atle Saltvik opplevde biverknader etter AstraZeneca-vaksinen, men desse gjekk fort over. FOTO: Ingvil Bakka.

Vaksineringa av helsepersonell blei stoppa:

174 saudabuar fekk AstraZeneca-vaksinen før blodpropp-granskinga