Banksjef ved Sparebanken Vest sitt kontor i Haugesund, Nina Hopsdal, oppfordrar lag og organisasjonar i Sauda til å søke midlar frå både Koronafondet og Ildsjelfondet.
Banksjef ved Sparebanken Vest sitt kontor i Haugesund, Nina Hopsdal, oppfordrar lag og organisasjonar i Sauda til å søke midlar frå både Koronafondet og Ildsjelfondet. FOTO: Sparebanken Vest.

Har delt ut 410 000 kroner i Sauda:

Ønsker fleire søknadar