Telefonane til Per Aksel Birkeland strekk seg frå 70 år gamle, til meir ”moderne” mobiltelefonar frå åttitalet.
Telefonane til Per Aksel Birkeland strekk seg frå 70 år gamle, til meir ”moderne” mobiltelefonar frå åttitalet. FOTO: Andreas Isaksen.

Bua til Per Aksel har historie i kvar krok:

– Eg har hatt interessa heile livet