Xbit i Hellandsbygd

Vi registrerer at Senterpartiet har behov for å forklare sine valg i forbindelse med XBit sin etablering i Hellandsbygd.

En kan mene mye om kryptovaluta, men det får være en diskusjon for en annen gang. Sp bruker konsekvent ordet datasenter og ikke kryptofabrikk, det indikerer vel at noen i Sp har en litt emmen smak i munnen når de går inn for denne etableringen.

Men la oss se litt konkret på saken angående etableringen i Hellandsbygd. Xbit har solgt inn en idè om et nytt industrieventyr i en bygd med synkende folketall, der de etablerer seg med 2021-teknologi i et bygg fra 1919 som var starten på industrieventyret i Sauda. De spiller på følelser og selger en romantisk idé om nytt liv i et gammelt bygg.

Dessverre er bygget og plassen dårlig rustet for å ivareta fordelene som denne mengde energi kunne ha. En fornuftig lokalisering ville være i Sauda der Sauda fjernvarme kunne nyttiggjøre seg av de enorme mengdene med overskuddsvarme kryptomining genererer. Men, med en mer fornuftig plassering ville en miste det nostalgiske elementet og således være vanskeligere å selge.

Når Morten Maldal blander inn kattevideoer og sosiale medier i denne diskusjonen så signaliserer det for oss at partiet hans ikke har skjønt hva Xbit gjør og hva blokkjedeteknologi er. Det Xbit skal etablere er en fabrikk som graver digital valuta ved å utføre tunge regneoppgaver uten at dette bidrar med noe samfunnsnyttig. De eneste som tjener på dette er ti ansatte og eiere i Sveits.

Sauda Ap har aldri snakket om å forby etablering av enkelte bedrifter, men det er forskjell på dette og ta kostnaden og risikoen ved etablering av en uønsket næring. Mener Sp at om jeg ville sette opp vindmøller på Ravnafjell så skulle Sauda kommune lagt til rette for dette, det er jo en lovlig industri? Sauda kommune ikke bare kan, men skal, mene noe om hvilke næringer vi ønsker etablert her. Det står i strategisk næringsplan.

Når Maldal også sier at antall arbeidsplasser ikke er av betydning for hvem som får etablere seg i Sauda, så har han gjerne glemt saken sist behandlet i formannskapet 10. mars, der et enkeltmannsforetak får avslag på kjøp av tomt på Birkeland fordi det ikke kunne sannsynliggjøre at det ville resultere i nye arbeidsplasser? Senterpartiet ser da helt vekk fra strategisk næringsplan og gjør forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker.