Hurtigbåten til Sauda – svar 4 til Ryfylkeaksjonen2020

Påstand 03: Ryfylkeaksjonen 2020 påstår at mine forslag med å la saudabåten fra Stavanger 07.15 og 15.30 gå helt til Sauda, kan føre til at andre gode avganger forsvinner.

Spørsmål til aksjonsgruppen: Det første leserne vil være interesserte i, er hvilke andre såkalte gode avganger som kan forsvinne? Hva er grunnlaget for aksjonsgruppens påstand?

Feil i påstand: Jeg har aldri foreslått at Saudabåten fra Stavanger 07.15 skal gå til Sauda. Her må aksjonsgruppen forsøke å være edruelige. Jeg har foreslått at denne ruten skal forlenges fra Hebnes til Sand og Ropeid.

Da vil passasjerene fra Sand, Ropeid og Sauda få en ekstra mulighet til å reise til og fra Stavanger,  samt at skoleelever og andre får en ekstra mulighet til å pendle mellom Sand og Sauda.

Bare se her: Passasjerer fra Sauda tar rutebussen 08.45 som korresponderer med båten fra Stavanger 07.15 til Sand 09.15 og til Ropeid 09.20. Busspassasjerene tar båten til Sand 09.25 og Stavanger 11.15. Passasjerer fra Sand til Sauda tar båten fra Sand 09.15 til Ropeid 09.20 som korresponderer med buss til Sauda 10.00.

Merkostnadene med denne turen har jeg «stjålet» fra en av de 13 turene aksjonsgruppen har lagt inn mellom Tau og Stavanger som nylig har fått en 4-felts undersjøisk motorvei til 5,4 milliarder kroner.

Jeg foreslår videre at båtavgangen fra Stavanger 12.25 skal flyttes tilbake til 13.00 og at denne båten skal gå helt til Sauda 15.05 (2 timer og 5 minutters reisetid). Dette vil bety

– at politikere, kommunale arbeidstakere og andre som reiser på møter i Stavanger kan nå tilbake til Sand klokka 14.45 og Sauda 15.05 (altså innenfor normal arbeidsdag).

– at elever som slutter på videregående skole mellom 13.30 og 13.50, tar skolebussen fra Sauda 14.00 til Ropeid 14.35 hvor båten fra Stavanger tar elevene til Sand 14.40 (40 minutters reisetid).

– at skoleelever på Sand og pendlere reiser direkte med båten fra Sand 14.40 til Sauda 15.05 (25 minutters reisetid).

– at pendlere og skoleelever som slutter skoledagen 15.10, tar båten fra Sauda 15.30 til Sand (25 minutters reisetid).

Finansieringen av denne turen mellom Sand og Sauda har jeg ordnet ved å ta ytterligere en båtrunde mellom Tau og Stavanger. Det er nøyaktig samme antall sjømil og nøyaktig samme tidsbruk på begge disse turene, så da koster det vel ikke noe mer for Rogaland fylke? I tillegg får vi utnyttet den kostbare 4-felts motorveien til 5,4 milliarder bedre.

Båten fra Stavanger 15.30 skal også gå helt til Sauda. Vi oppnår de samme fordelene for både pendlere og skoleelever, som med dette forslaget gis muligheter til å kunne delta på sosiale skolearrangementer om ettermiddagen. Dessverre har nå strekningen Tau-Stavanger mistet tre av sine 13 båtturer til Sand-Saudaruten. Var det noen som kalte dette for å stjele fra naboen?

Jeg har registrert at det er færre søkere fra Suldal kommune til den videregående skolen i Sauda neste skoleår. Dette er ikke så rart. Det har vært rettet enormt fokus på den svært rasfarlige skoleveien mellom kommunene. Det har til og med bare stått om noen få meter mellom ras og skolebussen. Jeg tror hverken Berit Fyljesvoll Haugsland eller Kirsten Hellerdal Fosstveit i aksjonsgruppen ville hatt særlig lyst til å sende sine kjære barn til og fra skolen på en av Norges mest rasfarlige veier. Mine ruteforslag eliminerer dette, og pendlertiden minkes fra èn time og 20 minutter med buss til 40 minutter med båt og buss og 25 minutter med båt. Hvilke andre gode avganger forsvinner med disse mulighetene for indre Ryfylke?

Jeg tror nok Norsk Stein vil være avhengig av arbeidskraft fra indre Ryfylke i uoverskuelig framtid, for det er bare en håndfull personer som bor på Berakvam. Da må vi ha infrastrukturen på plass i indre Ryfylke. Kanskje kan vi få til en pendlerrute med båt fra Sauda og Sand til Berakvam og Norsk Stein?