Bjørn Lian har drifta røntgenavdelinga i Sauda heilt åleine i fleire år. Nå blir han pensjonist. Kva som skjer med røntgenavdelinga er ikkje avklart ennå.
Bjørn Lian har drifta røntgenavdelinga i Sauda heilt åleine i fleire år. Nå blir han pensjonist. Kva som skjer med røntgenavdelinga er ikkje avklart ennå. FOTO: Ingvil Bakka.

Uviss røntgen-framtid