92-årige Thorbjørn Vang vil bidra både på arrangørsida, og med tekstlesing, trekkspeling og song.
92-årige Thorbjørn Vang vil bidra både på arrangørsida, og med tekstlesing, trekkspeling og song. FOTO: Frank Waal/arkiv.

Feirar Kristi himmelfartsdag

I fjor blei det korona-avlyst. I år kryssar major Thorbjørn Vang fingrane for godt vêr, bra frammøte og god stemning.

– Det er sjette gong Sauda kyrkje og Frelsesarmeen går saman om fellesarrangement på Kristi himmelfartsdag. I år planlegger me både eit arrangement på Tinghaug på føremiddagen – og eit arrangement i Sauda kyrkje på ettermiddagen, fortel Thorbjørn Vang, major i Frelsesarmeen.

Den 92 år gamle majoren, som nyleg har meldt seg inn i Sauda trekkspillklubb, fortel at trekkspelklubben blir med på begge arrangementa.

– Gudstenesta på Tinghaug blir utandørs. Men viss det blir dårleg vêr, blir arrangementet flytta til Saudasjøen kapell. Det er nok mest sannsynleg at det blir i kapellet, opplyser han.

Oberst Nielsen kjem

Stolt fortel Thorbjørn Vang at årets hovudtalar på dette Kristi himmelfartsdag-arrangementet, på Tinghaug eller i kapellet, er Jostein Nielsen (64), som er oberst i Frelsesarmeen. Nielsen var i åra 2015 til hausten 2020 del av Frelsesarmeen sitt austeuropeiske territorium. Frå 1. januar 2018 tok han over hovudansvaret som territorialleiar. 12. januar 2016 blei han alvorleg skadd i eit bein i samband med eit terrorangrep i Istanbul.

– Ein spennande person å lytta til. Han vil tala om dagens tekst og snakka om Kristi himmelfartsdag, forklarer Vang.

Kona hans, Magna Nielsen, som også er oberst i Frelsesarmeen, blir også med til Sauda.

Jostein Nielsen er for øvrig også storebror til advokaten Brynjar Meling (53), som er tidlegare Frelsesarmesoldat. Meling meldte seg ut då enkelte hadde problem med å skilla mellom advokatrolla hans og engasjementet hans i Frelsesarmeen.

Ifølge Vang skal det også døypast eit barn under denne gudstenesta denne føremiddagen.

Helsar våren

På ettermiddagen inviterer Frelsesarmeen og kyrkjekontoret til arrangementet ”Våren i ord og toner” i Sauda kyrkje. I tillegg til at Vang og hans trekkspelklubb-kollegaer vil underhalda med musikk, vil Arne Austarheim bidra med song.

– Og så vil eg snakka litt og lesa nokre tekstar, blant anna dikt av Andre Bjerke, fortel Vang.

Vang forsikrar at arrangøren vil passa på at koronarestriksjonane vil bli følgt nøye, både på Tinghaug, eventuelt i kapellet og i Sauda kyrkje.

– Det har me god kontroll på, ja. Eg må innrømma eg ser fram til pandemien er over. Og bare vent. Når alt er normalt igjen, neste år eller om to år, då skal det bli nye kjekke Kristi himmelfartsdag-arrangement, då også med hornmusikkorkester, seier han blidt.

Kristi himmelfartsdag er ei kristen høgtid som blir feira til minne om at Jesus, ifølge bibelen, blei tatt opp til himmelen, 39 dagar etter første påskedag.