Arbeiderpartiet sier nei til privatiseringen av eldreomsorgen!

På tirsdag banket høyreregjeringen gjennom et hurtigspor for privatisering og oppsplitting av eldreomsorgen vår. Dette gjør det vanskeligere å samhandle og sikre helhetlige tjenester til sårbare brukere. Arbeiderpartiet frykter at dette vil gå utover de skrøpeligste eldre.

De viktigste ressursene i helse- omsorgtjenesten er de ansatte som står på dag og natt. I dag vet vi at vi mangler flere tusen sykepleiere, spesialsykepleiere og helsefagarbeidere i helse- og omsorgtjenesten. Mangelen på helsepersonell er forventet å øke betydelig i årene framover. Framfor å løse denne utfordringen sørger høyreregjeringen heller for å gjøre vondt verre. Erfaringer fra Sverige viser at etableringen av såkalt «fritt brukervalg» er forbundet med svekkede lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Vi frykter at dette vil gjøre det mindre attraktivt og vanskeligere å jobbe i helse- og omsorgtjenesten.

Norge er et land med store avstander og i mange distriktskommuner bor folk spredt. Mer oppsplitting og privatisering av eldreomsorgen gjør det vanskeligere å gi et godt tilbud til alle uavhengig av hvor de bor. Svenske erfaringer viser at de private tilbyderne etablerer seg der markedet er størst og mest lukrativt. «Fritt brukervalg» kan bidra økt sentralisering. Arbeiderpartiet mener dette tar eldreomsorgen i feil retning, og er opptatte av å sikre likeverdige tjenester i hele landet.

Valgfrihet handler ikke om logoen på uniformen til dem som kommer inn i hjemmet ditt. Framtidens eldreomsorg må bygge på helhetlig bruk av kompetanse og ressurser, der kommunene og spesialisthelsetjenestene jobber sammen for å ivareta de mest sårbare eldre. God eldreomsorg i hele landet avhenger av mer ressurser, større tillit til ansatte, faste stillinger og bedre arbeidshverdager. Valgfrihet handler om tjenester som ser hele mennesket, som legger til rette for meningsfylte aktiviteter og nok folk til at man kan møte behovet til hver enkelt.

En felles offentlig helsetjeneste, styrt av felleskapet og finansiert over skatteseddelen, er det beste bolverket mot økte forskjeller. Vårt mål er en helse- og omsorgstjeneste i verdensklasse som er tilgjengelig for alle uansett adresse og lommebok. Derfor sier vi et klart og tydelig nei til høyreregjeringens oppsplitting og privatisering av eldreomsorgen. Vi sier ja til flere ansatte med høy kompetanse og bedre tid.