Folketalet i Sauda gjekk ned med 18 i andre kvartal.
Folketalet i Sauda gjekk ned med 18 i andre kvartal. FOTO: Portal Norge.

Minus 18 saudabuar i andre kvartal