Kommuneoverlege Knut A. Omdal skildrar det som sannsynleg at Sauda vil oppleve smitte blant barn og unge, noko han trur kan føre til uoversiktlege smittesituasjonar, etter nye retningslinjer frå myndigheitene. FHI meiner omsynet til barnas skulegang skal bli veid opp mot smittevernet på skulane, som her på Fløgstad skule.
Kommuneoverlege Knut A. Omdal skildrar det som sannsynleg at Sauda vil oppleve smitte blant barn og unge, noko han trur kan føre til uoversiktlege smittesituasjonar, etter nye retningslinjer frå myndigheitene. FHI meiner omsynet til barnas skulegang skal bli veid opp mot smittevernet på skulane, som her på Fløgstad skule.

Kommuneoverlegen spår vaksinering av 12-åringar:

Forventar smittehopp blant barn og unge