Lokalsamfunnet Sauda har «alt» samla på eit lite geografisk område: Industri, handel, næringsliv, bustader, skular og barnehagar, gardar, fjord og fjell og ei rekke fritidstilbod. Men kva politisk parti er best for saudabuen i samband med det komande stortingsvalet?
Lokalsamfunnet Sauda har «alt» samla på eit lite geografisk område: Industri, handel, næringsliv, bustader, skular og barnehagar, gardar, fjord og fjell og ei rekke fritidstilbod. Men kva politisk parti er best for saudabuen i samband med det komande stortingsvalet? FOTO: Dronefoto: Portal Norge.

– Derfor bør du stemma på mitt parti