En politisk spøkelseshistorie!

Kristin scrollet gjennom nettsiden og bet seg merke i løftene om gratis SFO, hele og faste stillinger, økt barnetrygd, redusert makspris i barnehage, jernbaneutbygging, rassikring på bruksveier og driftsvansketilskudd i jordbruket.

Hun stoppet opp, rynket på pannen og myste inn i den lyse skjermen på det dunkle soverommet. Rett fremfor henne stod det med en stor rød uthevet skrift; “Et rettferdig Norge”. Pulsen steg og svetten piplet frem i pannen. Hun kikket rundt seg, kunne det virkelig være sant?

Mange vil nok synes at dette er en spennende og kreativ innledning på et leserinnlegg. For politikere på høyresiden kan teksten virke mer som det litterære grepet “in medias res”, hvor en historie hopper over innledningen, starter med dramatikk og går rett på det virkelig skumle. For gratis SFO, driftsvansketilskudd i jordbruket og økt barnetrygd er ubehagelig og skummelt for høyresiden. Faktisk er det så skummelt at FrPs leder Sylvi Listhaug mister nattesøvnen og konstaterer til Dagbladet 6. september at “det går kaldt nedover ryggen min”. Videre proklamerer Høyre gjennom politiske radioreklamer at “det ikke er tid for eksperimenter”. Tenk at å jobbe for hele og faste stillinger blir ansett som eksperimenter i 2021!

Visste du at retten til arbeid, til rettferdige og gode arbeidsforhold og til beskyttelse mot arbeidsløshet, er nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring artikkel 23 punkt 1? Visste du at deltidsarbeid, løsarbeid og nullprosentarbeidsavtaler bidrar til økt sosial dumping, dårligere pensjons- og lønnsvilkår som igjen påvirker familielivet? At artikkel 23 punkt 2 slår fast at enhver arbeider har rett til en rettferdig og god betaling som sikrer hans familie og ham selv en menneskeverdig tilværelse? Å kreve hele og faste stillinger er intet annet enn å kreve at norsk arbeidsliv følger FNs menneskerettighetserklæring. At høyresiden kaller dette for eksperimenter sier vel sitt om dem.

Hvordan blir fortsettelsen i denne politiske spøkelseshistorien? Blir det den gode gamle barneskoleklassikeren: Svetten rant og det gikk kaldt nedover ryggen, panikken omfavnet henne med en klam og hard hånd. Gratis SFO og faste stillinger? Kristin fikk ikke puste og det ble helt svart. Hun våknet og kom til seg igjen, heldigvis var det bare et mareritt… Eller blir det slik; Kunne det virkelig være sant? At hun, selveste Kristin, gjennom stemmeseddelen kunne påvirke Norge i en ny og bedre retning? Øke barnetrygden og bygge mer jernbane? Jo, hun kunne visst det, best å komme seg til valglokalet sporenstreks.

Er du interessert i fortsettelsen er du hjertelig velkommen på SV-stand lørdag 11. september. Uansett hvilken fortsettelse du liker best, vil jeg oppfordre alle til å bruke den verdifulle demokratiske stemmerett vi har. En høy valgdeltakelse gjør at valget vårt er legitimt, og at de som faktisk ender opp med å styre Norge – enten i den ene eller andre retningen – faktisk gjør det med bred støtte i folket. Klarer du ikke å velge mellom de politiske partiene? Ja, da kan du stemme blankt – det er bedre dét enn å ikke stemme.

Godt valg!