Mandag skal du være med å velge retning for Norge.

Skal vi ha partier som Høyre og FrP som sentraliserer Norge, eller skal Senterpartiet få makt til å satse på tjenester nær folk?

Skal vi fortsette å flytte arbeidsplasser og makt bort fra folk, eller skal vi ha en politikk for å utvikle hele Norge og norske arbeidsplasser?

Skal vi ha en politikk for mer import av utenlandsk mat, eller skal vi ta i bruk hele landet til å produsere ren og trygg norsk mat?

Senterpartiet går til valg på en politikk der vi satser på å utvikle gode lokalsamfunn i hele landet.

Vi vil ha tjenester der folk bor, og sier nei til Høyreregjeringens sentralisering.

Senterpartiet vil ha en kraftfull næringspolitikk som gir arbeidsplasser her hjemme.

Da må vi gi bedrifter og folk nok billig og miljøvennlig strøm, i stedet for å bygge flest mulig kabler til utlandet.

Senterpartiet vil føre en stabil og forutsigbar olje- og gasspolitikk, og mener at det å endre skattesystemet for vår viktigste næring i form av et valgkamputspill, slik Høyre har gjort, er respektløst. Endringer i næringspolitikken må være kunnskapsbasert og bygge på prosesser som involverer både bedrifter og ansatte.

Senterpartiet er et grønt parti. Vi vil ta vare på naturen og redusere utslippene. Vi er likevel kritiske til klimapolitikk som ikke kutter utslipp, men bare flytter utslipp og arbeidsplasser. Vi mener også at det å sende den største regningen for klimapolitikken gjennom avgifter til de som tjener minst, er feil.

Senterpartiet vil ta i bruk skogen mer aktivt som klimatiltak, vi vil jobbe sammen med industrien og transportnæringene for å kutte utslipp, og så må vi ta et skippertak for å redusere sløsingen og overforbruket.

Å sikre innbyggernes trygghet er viktig for Senterpartiet. Vi vil styrke beredskapen i hele Norge. Folk skal få hjelp når de trenger det, og vi skal være forberedt på både tenkelige og utenkelige hendelser. Politi, ambulanse, brann, forsvar og matforsyning er bare eksempler på områder der vi må bygge opp beredskapen fremfor å sentralisere og bygge ned.

Senterpartiet prioriterer det å satse på gode fellesskap og utjamning av forskjeller mellom folk. Vi vil slå ring om den felles skolen, og vi vil sikre alle et godt helsetilbud og eldreomsorg, uavhengig av størrelsen på lommeboken.

Norsk mat og norske bønder er viktig for Senterpartiet.Vi tar bondeopprøret på alvor, og vil ha en forpliktende plan om å tette inntektsgapet i løpet av 4-6 år fra nå.

I tillegg må vi slutte å bygge ned den beste matjorda. Boliger og industri kan fint ligge andre steder enn på dyrka mark.

Senterpartiet i Rogaland har som mål at vi skal være best på Rogaland. Det vil si at vi skal være til stede i fylket, og ta med oss konkrete Rogalandssaker til Oslo. Det kan være alt fra å få legeutdanning hit, til veier og kulturbygg. Ingen skal stå på mer for Rogaland enn oss.

Valget mandag er et retningsvalg.

Samme hva utfallet av valget blir, så vil det være viktig å ha et sterkt Senterparti som jobber for å ta hele landet i bruk, sikrer norske arbeidsplasser og tjenester nær folk.