Ingrid Fatnes og Tamar de Heer i elevrådet ved Sauda ungdomsskule.
Ingrid Fatnes og Tamar de Heer i elevrådet ved Sauda ungdomsskule. FOTO: Privat.

Lytt til oss elever!

Vi elever får være med å bestemme mye på skolen, men så klart ikke alt.

Det har kommet en regel på Sauda ungdomsskole som ikke lar oss elever se anmerkningene våre. Dette har de gjort fordi de syns at «elevene fokuserer for mye på feilene sine».

Vi elever har ikke blitt spurt om meningene våre på dette nye regelverket, og dette syns vi ikke noe om! Vi skjønner ikke at denne regelen ble vedtatt uten å spør om innspill fra ungdomsrådet eller elevrådet.

Den nye læreplanen har lagt til rette at vi som elever også må få lov å komme med innspill om ting som gjelder oss, men i akkurat denne situasjonen gjelder visst ikke denne regelen. Hvorfor ikke? Samtlige av oss elever, ønsker å se anmerkningene våre, til enhver tid, slik som før.

Det at anmerkningene våre ikke er mulig å se mer, fører til unødvendig stress blant oss elever fordi vi mangler innsyn. For de som går i 9. og 10. klasse nå, er dette veldig uvant og rart. Hvorfor får vi ikke se det som handler om oss? Vi vil vite hva vi har gjort og om vi får nedsatt i ordenskarakter!

Alle lærere er forskjellige, også når det gjelder anmerkninger, så hvordan skal vi vite om vi har fått en anmerkning eller om det bare var en trussel? Svaret er at vi ikke får vite det, før vi har fått for mange og det eventuelt blir en elevsamtale eller en telefon hjem til foresatte.

Vi som sitter i elevrådet har i tillegg gjennomført en elevundersøkelse, og alle som deltok har svart at de vil gjerne se anmerkningene sine. Her er noen utsagn fra det de svarte:

«Det er heilt teit! Forvirrende og uoversiktlig.»

«Jeg er uenig! En elev burde ha rett på å se de!»

«Folk tror de kan bryte flere regler enn før.»

«Føler jeg ikke har kontroll»

Det er ikke for sent å snu i denne saken! Lytt til oss elever!