Fjellsikringsformann i Risa AS, Glenn Tore Gravdal og geolog Agnes Haker ved Rogaland fylkeskommune opplyser at dei mest kritiske delane av fjellsida blir sikra med boltar torsdag, mens arbeidet med å fjerne den store, ustabile steinblokka blir tatt opp igjen på måndag.
Fjellsikringsformann i Risa AS, Glenn Tore Gravdal og geolog Agnes Haker ved Rogaland fylkeskommune opplyser at dei mest kritiske delane av fjellsida blir sikra med boltar torsdag, mens arbeidet med å fjerne den store, ustabile steinblokka blir tatt opp igjen på måndag. FOTO: Andreas Isaksen.

Får ikkje fjerna det ustabile fjellstykket før i neste veke