Helse Fonna har nå gul beredskap etter at stadig fleire innlagde pasientar får påvist korona. I tillegg er sjukefråværet høgt blant dei tilsette.
Helse Fonna har nå gul beredskap etter at stadig fleire innlagde pasientar får påvist korona. I tillegg er sjukefråværet høgt blant dei tilsette. FOTO: Eirik Dankel.

Helse Fonna har nå «gul beredskap»