Eramet Norway sitt biokarbonprosjekt får 62,1 millionar kroner i støtte frå Enova.
Eramet Norway sitt biokarbonprosjekt får 62,1 millionar kroner i støtte frå Enova. FOTO: Portal Norge.

Eramet Norway får 62,1 millionar Enova-kroner til biokarbonprosjekt