Seks nye smittetilfeller er oppdaga i Sauda. Det er ifølge kommuneoverlege Knut A. Omdal (innfelt) kjend smittevei for størsteparten av desse. Foto: Andreas Isaksen.
Seks nye smittetilfeller er oppdaga i Sauda. Det er ifølge kommuneoverlege Knut A. Omdal (innfelt) kjend smittevei for størsteparten av desse. Foto: Andreas Isaksen. FOTO: Arkiv/Andreas Isaksen.

Seks nye koronasmitta i Sauda