Dette vegstrekket mellom Lovraeidet og Rødsliane i Suldal får tunnel og ny vegtrasé. Dette gir også tryggare veg for dei som pendlar mellom Sauda og Suldal.
Dette vegstrekket mellom Lovraeidet og Rødsliane i Suldal får tunnel og ny vegtrasé. Dette gir også tryggare veg for dei som pendlar mellom Sauda og Suldal. FOTO: Multiconsult

Rv. 13-strekning i Suldal blir flytta fram i rassikringskøen