Etablering av verksemder

En liten oppklaring til Jan Reidar Årtun: Terje Risvoll er på ingen måte imot nyetableringer eller oppdateringer av eksisterende anlegg.

Tvert i mot. Helt motsatt, veldig for nyetableringer og utvikling av samfunnet vårt, men vi må akseptere forandringer.

Vi er nok mer enige enn det kan se ut som, det er viktig med en god og åpen dialog, bli enige om tiltak og at en følger de miljøkrav og regler som er satt (som helt klart er blitt mye strengere i dag dag enn bare for noen få år tilbake). Det er i dag mange instanser som får og skal uttale seg, med ankemuligheter.

Viftestøyen til det kommende datasenteret i Hellandsbygd har det forhåpentligvis vært informert om og debattert i forkant, hvor innbyggerne har fått stilt spørsmål og sagt sine meninger.

God jul til alle, til eksisterende naboer og kommende naboer.