Skulane og barnehagane er hardt ramma av koronabølgen som har treft Sauda i februar. Førebels er ingen avdelingar eller klassar permittert, men kommunalsjefen utelukker ikkje at dette vil skje, dersom fråveret aukar ytterlegare.
Skulane og barnehagane er hardt ramma av koronabølgen som har treft Sauda i februar. Førebels er ingen avdelingar eller klassar permittert, men kommunalsjefen utelukker ikkje at dette vil skje, dersom fråveret aukar ytterlegare. FOTO: Andreas Isaksen.

Aukande smitte i Sauda: Skulane og barnehagane er hardt ramma