Førsteklassingane ved Austarheim skule, hausten 1991: Framme frå venstre sit Jill Merete Bergsbakk, Helle Lønseth, Ann Kristin Tveit og Solveig Steinsland. Bak frå venstre: Tor Helge Aksdal, Roy Terje Moen, Ernst Austerheim, Remy Edward Bergsbakk, Stian Johnsen Nordvik, Eirik Daniel Fatnes og Odd Atle Saltvik. Bak til høgre står lærar Marie Grindheim.
Førsteklassingane ved Austarheim skule, hausten 1991: Framme frå venstre sit Jill Merete Bergsbakk, Helle Lønseth, Ann Kristin Tveit og Solveig Steinsland. Bak frå venstre: Tor Helge Aksdal, Roy Terje Moen, Ernst Austerheim, Remy Edward Bergsbakk, Stian Johnsen Nordvik, Eirik Daniel Fatnes og Odd Atle Saltvik. Bak til høgre står lærar Marie Grindheim. FOTO: Arkiv.

Kjenner du desse igjen?