Partia lengst til venstre på Stortinget vil be regjeringa vurdere strengare krav til fyllingsgrad i kraftmagasina for å unngå nye straumkriser. Illustrasjon fra Slettedalen.
Partia lengst til venstre på Stortinget vil be regjeringa vurdere strengare krav til fyllingsgrad i kraftmagasina for å unngå nye straumkriser. Illustrasjon fra Slettedalen. FOTO: Knut Atle Seim

SV og Raudt vil ha strengare krav til fylling av vassmagasin