Arbeids- og inkluderingsdepartementet ønskjer at pensjonister med offentleg avtalefesta pensjon (AFP) kan jobbe med flyktningstraumen frå Ukraina utan å få avkorta pensjonen. På biletet er arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).
Arbeids- og inkluderingsdepartementet ønskjer at pensjonister med offentleg avtalefesta pensjon (AFP) kan jobbe med flyktningstraumen frå Ukraina utan å få avkorta pensjonen. På biletet er arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap). FOTO: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Regjeringa vil at pensjonistar skal jobbe med Ukraina-flyktningar