Ut av beredskap: Administrerande direktør Inger Cathrine Bryn i Helse vest RHF og administrerande direktør Olav Klausen i Helse Fonna.
Ut av beredskap: Administrerande direktør Inger Cathrine Bryn i Helse vest RHF og administrerande direktør Olav Klausen i Helse Fonna. FOTO: Eirik Dankel, Helse Fonna

Sjukehusa på Vestlandet avsluttar koronaberedskapen