Terje Olsen og Sigrid Isberg Klyve sitt hus i Trosavikåsen var innflyttingsklart i mars 2020. Nå får dei behalda taket, som nå, etter drygt to år, omsider vil vera i tråd med reguleringsbestemmelsane.
Terje Olsen og Sigrid Isberg Klyve sitt hus i Trosavikåsen var innflyttingsklart i mars 2020. Nå får dei behalda taket, som nå, etter drygt to år, omsider vil vera i tråd med reguleringsbestemmelsane. FOTO: Ingvil Bakka.

Terje og Sigrid slepp å riva hustaket sitt