Sivert Sørnes (til venstre) og Sparebankstiftelsen Sauda har stor tru på at Folkeheisen, her ved styreleiar Jan Alne (midten) og dagleg leiar Kristian Landro, vil vera eit godt bidrag til vidare utvikling av turistdestinasjonen Sauda. Stiftinga gir nå tre millionar kroner i støtte til gondolprosjektet.
Sivert Sørnes (til venstre) og Sparebankstiftelsen Sauda har stor tru på at Folkeheisen, her ved styreleiar Jan Alne (midten) og dagleg leiar Kristian Landro, vil vera eit godt bidrag til vidare utvikling av turistdestinasjonen Sauda. Stiftinga gir nå tre millionar kroner i støtte til gondolprosjektet. FOTO: Knut Atle Seim

Folkeheisen får 3 millionar: – Vil starte arbeidet om eitt år