Hurtigbåtar er blant transportmidla med mest utslepp. No skal den heilelektriske hurtigbåten Medstraum setjast inn på ei rute i Rogaland og spare naturen for eit CO-utslepp som svarar til utsleppa frå 60 bussar. Det er førebels uklart nå Fjorddrott og dei andre båtane i Sauda-ruta kan erstattast av batteridrivne fartøy.
Hurtigbåtar er blant transportmidla med mest utslepp. No skal den heilelektriske hurtigbåten Medstraum setjast inn på ei rute i Rogaland og spare naturen for eit CO-utslepp som svarar til utsleppa frå 60 bussar. Det er førebels uklart nå Fjorddrott og dei andre båtane i Sauda-ruta kan erstattast av batteridrivne fartøy. FOTO: Knut Atle M. Seim.

NPK: Første heilelektriske hurtigbåt blir sett i trafikk i Rogaland