Personar frå 65 år og oppover står først i køen når Sauda kommune no rullar i gang 4. dose-vaksineringa i Saudahallen. Her frå ein tidlegare  vaksineringsrunde.
Personar frå 65 år og oppover står først i køen når Sauda kommune no rullar i gang 4. dose-vaksineringa i Saudahallen. Her frå ein tidlegare vaksineringsrunde. FOTO: Arkiv.

Klart for fjerde dose i Sauda