Sauda ønsker å bli best på sykkel og da er det viktig at også dei eldste blir inkludert i dette