Dette satellittbildet viser Fivelandsvegen som går igjennom eitt gardstun og tett på eit anna gardstun. Bebuarane ønsker ny vegtrasé langs skogbeltet på høgre side.
Dette satellittbildet viser Fivelandsvegen som går igjennom eitt gardstun og tett på eit anna gardstun. Bebuarane ønsker ny vegtrasé langs skogbeltet på høgre side. FOTO: Google Maps

Trafikksikkerheit skal vege tungt. Da må oppfordringa vere at alle gir litt for å finne ei løysing alle kan leve med.